×

Firewall

Een Firewall. Je hebt er ongetwijfeld al van gehoord. Maar wat is dat nu voor beest? Een firewall staat aan de rand van u netwerk en vormt de afscherming tussen je bedrijf en het internet. Het is als het ware de virtuele toegangspoort van uw onderneming. Het is van cruciaal belang dat deze firewall goed geconfigureerd wordt. Een firewall hebben is al een stap in de goeie richting, maar niet voldoende. Bij foute configuratie kan u de virtuele toegangspoort tot uw bedrijf gewoon open zetten. CRM werkt met tal van merken samen om dit te realiseren. Fortinet, Cisco Meraki, Watchguard, ...