×

User Awareness Training

De beste soft- en hardware kan misschien wel enige garanties bieden op het vlak van veiligheid, maar als je medewerkers onveilige bestanden openen dan ben je natuurlijk nog ver van huis. Vaak zijn ze onvoldoende bewust van het feit dat bepaalde handelingen potentieel gevaarlijk zijn. Onveilige links of kwaadaardige bijlages zijn niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Door bewustmaking en training kunnen de meeste risico’s al vermeden worden. Een gerichte opleiding om bepaalde principes, zoals mail security, phishing, ransomware e.d. bij te brengen en te leren herkennen zorgt enerzijds voor preventie maar ook voor een beperking van de gevolgen.

Wist je dat bijna de helft van de cyber incidenten vermeden kunnen worden met een goeie sensibilisering van de gebruikers? Met de CRM Group zetten we in op deze gebruikers, met als doel van iedere gebruiker een attente medewerker te maken. Met een jonge en moderne cursus en een kennis test achteraf hebben we steeds succes! We maken gebruik van een “interactive voting system”. Iedere cursist krijgt een stembakje waarmee ze kunnen antwoorden op vragen die op de PowerPoint zullen geprojecteerd worden. Op die manier antwoord iedereen en krijgen we een duidelijk beeld van hoe de mensen denken over een bepaald onderwerp. Cursisten die liever niet wensen te antwoorden in groep kunnen zo anoniem hun antwoord meegeven via het stembakje. Daarna is er altijd ruimte voor discussie en interactiviteit. Mensen overschatten zich vaak over hoe snel ze phishing bijvoorbeeld zouden herkennen. Met de cursus komen dergelijke feiten aan het licht. We slagen er altijd in om de ogen van de mensen te openen en van cyber security iets tastbaar te maken, zelf voor de IT leek!