“De problemen die zich vandaag de dag (17.06.2020) stellen mogen we niet uit de weg gaan.” aldus Roland Maes. De werkloosheid neemt zienderogen toe en de bedrijven bouwen ondanks de reddingsplannen van de overheid hun investeringen af of nemen een afwachtende houding aan. De gevolgen laten zich raden. De kans is groot dat dit leidt tot een hyperinflatie met een vicieuze cirkel voor gevolg van toenemende werkloosheid, verarming van de bevolking, sociale ongelijkheid, enzovoort.”

Wie een probleem stelt moet ook met een oplossing durven komen. Daarom stelt Roland een WIN-WIN-WIN-WIN oplossing voor waarbij de spaargelden (die momenteel opgepot worden omwille van de coronacrisis) verplicht investeren in bedrijven die duurzaam investeren en ondernemen. Enkel zo bekomen we een win voor de overheid, een win voor de burger, een win voor de duurzame bedrijven en een win voor het milieu.

Een uitgebreidere artikel over deze visie is vandaag te lezen via Made In West-Vlaanderen.

https://www.madeinwest-vlaanderen.be/nieuws/roland-maes-pleit-voor-dringende-win-win-win-win-constructie/